NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT KHI LÀM SỔ ĐỎ

Xin cấp sổ đỏ là hoạt động khó khăn và phức tạp nhất hiện nay. Nhiều người vẫn chưa nắm được thông tin về cách làm sổ đỏ nên khâu thủ tục này càng khó khăn hơn. Nếu bạn đang cần làm sổ đỏ nhưng chưa biết nên chuẩn bị những gì, nộp những gì để làm sổ đỏ, chưa nắm bắt được tổng quan cách làm sổ đỏ hãy theo dõi bài viết dưới đây.


Sổ đỏ là gì? 

Theo khoản 16 điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

Như vậy, Sổ đỏ là từ mà người dân thường sử dụng để gọi QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận. 


Hồ sơ xin cấp sổ đỏ: 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: 

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền

- Giấy chứng minh nguồn đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư. 

- Sơ đồ nhà đất hoặc công trình xây dựng

- CMND, hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất. 

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai tại văn phòng đăng ký sử dụng đất.

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa có đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Đối với những hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ liên quan, đơn vị tiếp nhận lập biên lai và hẹn ngày lấy giấy thông báo thuế. 


Các loại phí phải nộp khi làm giấy đỏ cần biết: 

Khi thực hiện xin cấp sổ đỏ bạn cần phải nộp những loại thuế sau: 
- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhân Thuế suất 2%

Các trường hợp được miễn thuế cá nhân khi xin cấp sổ đỏ: 

+ Thu nhập chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội và cháu nội; ông ngoại, bà ngoại và cháu ngoại; anh, chị, em ruột. 

+ Thu nhập chuyển nhượng từ nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có 1 nhà ở, đất ở duy nhất. 

+ Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất.

+ Thu nhập từ thừa kế, quà tặng bất động sản giữa hai vợ chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội và cháu nội; ông ngoại, bà ngoại và cháu ngoại; anh, chị, em ruột.

+ Thu nhập hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, 

+ Thu nhập từ chuyển đất nông nghiệp thành đất gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất.

- Lệ phí nộp trước bạ: 

Lệ phí nộp trước bạ = giá đất tại địa phương do các cấp ban hành x0,5%

- Phí cấp phôi sổ đỏ: Theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương ban hành theo quy định. 

- Phí công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng/ tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền. Tùy theo quy định của các địa phương.

0 nhận xét: