CƠ QUAN LÀM THỦ TỤC TÁCH THỬA VÀ LÀM SỔ ĐỎ

Đến đúng cơ quan làm thủ tục hành chính, sẽ không mất thời gian chờ đợi hoặc bị trả về. Đối với thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ, việc bạn xác định cơ quan thực hiện giải quyết hồ sơ là cần thiết. Trong luật đất đai, Nghị định 43/2013/NĐ-CP của Chính Phủ có nêu về một số các cơ quan có thẩm quyền. Nhưng bởi là một số cơ quan, nên nhiều trường hợp người làm thủ tục rất khó trong nắm bắt được chính xác nơi mình cần liên hệ để làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ ngay từ đầu.
làm sổ đỏ, thủ tục tách thửa, thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ, thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ, đơn xin tách thửa,Cơ quan làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏNghị định 43/2013/NĐ-CP nêu ra một số cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ, khiến người làm thủ tục khó xác định nơi mình cần liên hệ ngay từ đầu

Chuẩn bị cho đủ hồ sơ trước khi liên hệ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc người có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư”. Như vậy, để thực hiện thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ thì bên cạnh phải đáp ứng diện tích tối thiểu thì còn phải có sự đồng ý của những đồng sở hữu khác có quyền sử dụng đất đó.
Hồ sơ tách thửa và làm sổ đỏ bao gồm: đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất; đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung; Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định trong Luật đất đai; Văn bản thoả thuận phân chia tài sản đã được công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung, chia tài sản thừa kế; hộ khẩu và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của những người có liên quan.

Cơ quan làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ

Người có nhu cầu làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ như trên, sau đó nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất đai đó. Nếu trong ngày cơ quan này nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan này sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ địa chính. Tuy nhiên UBND cấp xã cũng không phải là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết thủ tục này mà còn chịu sự điều chỉnh của các cơ quan khác nữa.
Đối với trường hợp làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ mà phải tiến hành đo địa chính thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành đo địa chính của thửa đất mới tách, trích lục bản đồ địa chính và trích sao hồ sơ địa chính rồi gửi đến cơ quan Tài nguyên – môi trường cùng cấp.
Kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên – môi trường có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện để xem xét, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: